עורך דין דניאל כהן ♦ מאמרים

הוצאה לפועל - חייבים

הוצאה לפועל - חייבים

חובות הם דבר שאיש לא רוצה להיקלע אליו, אך במקרים מסוימים, הדרך לשם מאוד קצרה וברגע שהגעת למדרון, אתה מגלה עד כמה הוא חלקלק. במקום שהחובות ימוזערו הם רק הולכים ותופחים ואתה נותר עם עול שקשה להתמודדות. עורך דין דניאל כהן מטפל, מסייע ומביא לתוצאות חיוביות ויעילות עבור חייבים במערכת ההוצאה לפועל. המשרד מספק מגוון גדול של שירותים ופתרונות משפטיים בתחום היחלצות מהחובות ללקוחות פרטים ועסקיים. לעיתים מוצאים עצמם אנשים ישרים נקלעים לתסבוכות כלכליות, מבלי שהתכוונו או פעלו בכוונת מכוון להונות את הנושים ושלא לשלם את חובותיהם וכן להחזיר את הלוואותיהם. במקרים רבים עת מתמוטט עסקו של החייב וכתוצאה מכך, נותר החייב בפני שוקת שבורה המתורגמת לחובות לבנקים, לספקים, נושים אחרים ולעובדים. כנגד חייב הנקלע לקשיים, הנושים ממהרים לפתוח בהליכי הוצאה לפועל במטרה לאלצו לשלם את החובות. הליך זה גורם אי נוחות רבה לחייב. עם זאת, חוק ההוצאה לפועל על תקנותיו פועלים ומגינים על החייב כאשר נעשה בהם שימוש יעיל על ידי עורך דין מקצועי הבקיא בתחום ההוצאה לפועל. החוק מכיל הגנות על החייב ומאפשר להתגונן ולהתמודד בהצלחה. לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגד חייב על ידי זוכה, נשלחת אזהרת הוצאה לפועל לחייב ומרגע שהחייב מקבל לידיו את אזהרת ההוצאה לפועל, עליו להתייצב בלשכת ההוצאה לפועל תוך 21 יום לצורך ביצוע חקירת יכולת. עם הגיעו ללשכת הוצאה לפועל ובטרם התקיימות חקירת היכולת, החייב ידרש למלא טפסים אשר נועדים ליתן תמונת מצב בגין יכולתו הכלכלית. לאחר מכן יקיים רשם ההוצאה לפועל חקירה שלאורה יפסק גובה צו החיוב החודשי שיוטל על החייב וכל עוד הוא יעמוד בה, יעוכבו כל הליכי הגבייה העיקריים כנגדו. עוד בטרם זאת, חייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר. התנגדות כזו מוגשת כאשר יש ספק באשר לחוב הנטען כלפי החייב והוא סבור כי יצלח בידו להראות כי אין ממש בטענת הזוכה. במקרה כזה הדיון יעבור לבית משפט השלום. הגנה נוספת שעומדת לחייב היא טענת פרעתי שמשמעותה היא כי החייב סילק את חובו לזוכה ואין הוא חייב כספים לנושה, ככל שטענה כזו מושמעת, ראש ההוצאה לפועל יידון בה ויהיו לו סמכויות כשל שופט בית משפט השלום. כנגד חייב שנפתחו כנגדו מספר תיקים ואין הוא מסוגל לשלם בכל התיקים, יכול הוא לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בה מנוהלים מרבית התיקים נגדו בבקשה לאחד את תיקיו. במסגרת זו, לא ייאלץ החייב להתמודד עם תיקים רבים בו זמנית וריכוז ההליכים נגדו ייעשה בתיק המאוחד והוא יקרא תיק איחוד. תנאי להגשת בקשה לאיחוד תיקים הוא תשלום בגובה 3% מגובה החובות בכלל התיקים וזאת עד למתן החלטה אחרת. חייב שאינו מסוגל לעמוד בתשלום 3% לחודש מכלל החובות, יפנה בבקשה להכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים ובמסגרת הכרזה זו כחייב מוגבל באמצעים, מחד יאוחדו תיקיו של החייב כבמסגרת תיק איחוד רגיל. אולם מאידך על החייב יוטלו הגבלות נוספות כגון צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת חשבון בבנקים, איסור שימוש בכרטיסי אשראי, איסור על ניהול חברה וכן הוא ירשם במרשם החייבים המוגבלים. בקשה לצו תשלומים היא דרך נוספת להתמודדות עם חובות, חוק ההוצאה לפועל מאפשר לחייב מעוניין, להגיש בקשה מתאימה ואם ימצא מתאים, ראש ההוצאה לפועל יפעל ליישום הבקשה. עם זאת, גם במקום בו חייב אינו יכול לפרוע את חובותיו בזמנים כאמור הקבועים בחוק, החייב רשאי לבקש להיות מוכרז כעל חייב מוגבל באמצעים ולפרוס את חובותיו אף לתקופת זמן ממושכת יותר, אך לבקשה זו כאמור יש מחיר ועיקרו הגבלות מסוימות שיוטלו על החייב. לסיכום, חובות הם דבר לא נעים, היוועצות עם עורך דין בנוגע לדרך הפעולה מתווה מסלול בטוח ליציאה מהחובות. עורך דין הבקיא בתחום ההוצאה לפועל אשר ילווה את התהליך, יחסוך לחייב זמן, כסף ואי נעימות.

אודות עורך דין דניאל כהן

img

עורך דין דניאל כהן הינו בעל תואר ראשון במשפטים (.LL.B) מהקריה האקדמית אונו ותואר ראשון (.B.A) בחטיבות למנהל עסקים, כלכלה ומד"ה באוניברסיטת בן גוריון...
לקריאה נוספת