עורך דין דניאל כהן ♦ מאמרים

הוצאה לפועל - זוכים

הוצאה לפועל - זוכים

מערכת ההוצאה לפועל משמשת בידי זוכים מכוח פסק דין או שטר, פלטפורמה למימוש זכותם באמצעות הליך מוסדר לגביית החוב מאת החייב ותכליתם של ההליכים היא אכיפת החיוב והבטחת התשלום לזוכה. עורך דין דניאל כהן, מטפל, מסייע ומביא לתוצאות חיוביות עבור זוכים במערכת ההוצאה לפועל. המשרד מספק מגוון גדול של שירותים משפטיים ללקוחות פרטים ועסקיים. הליך לבקשת זוכה יפתח בהגשת בקשת ביצוע בלשכת ההוצאה לפועל שתתורגם להמצאת אזהרה לחייב על מנת שיימלא אחר פסק הדין שניתן נגדו. בהתמלא תנאים מסויימים ולאחר פרק זמן קבוע בחוק יחולו הליכי הביצוע. כנגד חייב שהומצאה לו אזהרה כדין והוא אינו פורע את חובו ננקטים אמצעי אכיפה חמורים כגון הזמנה לבירור, צו הבאה המורה על התייצבותו המיידית בפניי ראש ההוצאה. בנוסף, לבקשת זוכה, ראש ההוצאה לפועל יפעיל את סמכותו ויורה על עיקול מיטלטלין של החייב, מקרקעין שבבעלותו, נכסיו המצויים אצל צד שלישי, מינוי כונס נכסים על נכס מסוים של החייב, תפיסת נכסיו תוך ביצוע בעין ופינויי מקרקעין ומסירתם לזוכה. החובות שניתן לגבות בהוצאה לפועל הם חובות על פי פסק דין מבית משפט, המחאות שחזרו מהבנק משום שלא כיסוי מספיק, שטר חוב לפירעון בלשכת הוצאה לפועל ניתן אף להגיש תביעה לסכום קצוב בהתקיים שני תנאים, ראיה בכתב וסכום קצוב. בהנחה שיש בידיכם הסכם חתום על ידי החייב, או כל ראיה בכתב המעידה על התחייבות לתשלום החוב, וסכום התביעה הינו מוגדר, למשל על-פי חשבונית, באפשרותכם לפתוח תיק בהוצאה לפועל, מבלי לתבוע את החוב בבית המשפט לפני כן. דרך נוספת להתמודד עם חובות היא מכתב התראה, ישנם מקרים בהם די במשלוח המכתב בכדי להביא את החייב לפרוע את חובו או להגיע להסדר תשלומים מול הזוכה ישירות. במקרים מסויימים אי שליחת מכתב התראה תהווה יתרון לזוכה. חשוב לדעת שיש אפשרות לפעול עוד בטרם שהחייב מקבל את האזהרה ועלול לסכל את פעולות הגביה ויעביר כספים ונכסים על שמם של אחרים. על כן עם פתיחת תיק ההוצאה ניתן לבקש צו לנקיטת הליכים בטרם מסירת אזהרה, המאפשר לזוכה לבצע עיקול על נכסי נדל"ן ואחרים, חשבונות בנק ועוד. לאחר פתיחת התיק ובחלוף המועדים הקבועים בחוק להגנות החייב, על הזוכה להתחיל בהליכי הגביה, במטרה לאתר מקורות הכנסה ונכסים על שם החייב מהם ניתן להיפרע. הזוכה רשאי לפנות לגופים שונים, ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים על מנת לאתר מקורות הכנסה, חשבונות, כתובות, נכסי מקרקעין וכלי רכב על שם החייב למען מתן צווי עיקול ומימוש. הזוכה עוד רשאי בהתקיים המועד לכך להטיל הגבלות על החייב. ההגבלות הן הגבלה מלהחזיק ולחדש רישיון נהיגה, דרכון, הגבלה מקבלת צ'קים ואיסור שימוש בכרטיסי אשראי, הגבלה מלהקים חברה והגבלת יציאה מן הארץ. ההגבלות אמורות להעיק על חיי החייב ולהערים קשיים על התנהלותו היומיומית עד אשר יתרצה לפרוע את חובו. לסיכום, בענייני חובות אסור להתמהמה, חשוב מאוד לפתוח תיק הוצל"פ ולנקוט בהליכי גבייה מידיים. בשל ריבוי הוראות החוק בנושא ההוצאה לפועל, מוצע, כי טרם הגשת בקשת הביצוע או במהלך שלביה השונים, יפנה הזוכה אל עו"ד המצוי והבקיא בתחום ההוצאה לפועל לבחינת זכויותיו ודרכי הפעולה האפשריות.

אודות עורך דין דניאל כהן

img

עורך דין דניאל כהן הינו בעל תואר ראשון במשפטים (.LL.B) מהקריה האקדמית אונו ותואר ראשון (.B.A) בחטיבות למנהל עסקים, כלכלה ומד"ה באוניברסיטת בן גוריון...
לקריאה נוספת