עורך דין דניאל כהן ♦ מאמרים

תביעה לפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר

במדינת ישראל כמו יתר מדינות המערב קיים שוק חופשי להשכרת דירות על ידי גורמים פרטיים, מוסדיים וציבוריים – ממשלתיים. בשוק הפרטי מתקיימת תחרות משוכללת המאופיינת בהיצע וביקוש אשר הם קובעים לרוב את מחיר שכר הדירה ולאו דווקא על ידי מאפיינים כלכליים גרידא. פלח שוק זה מנוהל עצמאית על ידי פרטים אינדיבידואליים אשר המירו השקעה מאפיק פיננסי מסוים לאפיק השקעה בנדל"ן. ציבור זה, לעיתים נקלע לבעיות מול השוכרים וזאת כאשר השוכר לא משלם את שכר הדירה החודשי ומסרב להתפנות בעיצומו של החוזה או בתום תקופת החוזה. על כן ולאור ריבוי המקרים, הותקן תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תחת פרק ט"ז 4 שכותרתו תביעה לפינוי מושכר, היוצר הליך משפטי נוסף לתביעת פינוי נכס. הליך משפטי זה, הינו מסלול מהיר ויעיל להגשת כתב תביעה לצורך קבלת פסק דין לפינוי הנכס משוכרים אשר הפרו את הסכם השכירות. כאמור בדברי ההסבר לתיקון, נאמר כי הצורך בתיקון זה נולד נוכח תופעה חברתית, אשר יש בה כדי לשדר חוסר אמון כלפי המערכת המשפטית, שלפיה שוכרי דירות, נמנעים מלפנות דירות במועד ומכתיבים לבעל הנכס את המועד, בו יתפנו מהנכס ואם בכלל, תוך שהם מנצלים את הדין האוסר עשיית דין עצמית מטעם בעלי נכסים. המשך החזקתם של השוכרים בנכס והקפאת המצב העובדתי לנוחיותם הביא לתסכול רב בקרב בעלי הנכסים וזאת בנוסף להפסד הכלכלי המתבטא באובדן דמי שכירות. הליך זה מביא לתוצאות מהירות ויעילות שכן הפרוצדורה להגשת התביעה היא מיוחדת ומועדי הדיון והפינוי בפועל מהירים לאין ערוך מהליך אחר עובר לתיקון. במקרה ונתקלתם בבעיה מסוג זה, עורך דין דניאל כהן ממליץ לפנות לעורך דין בקיא ומנוסה בתחום הנדל"ן אשר ילווה אתכם במשבר לתוצאות מהירות ויעילות וזאת תוך חסכון ניכר בזמן ובמשאבים יקרים שכן, ליווי וייעוץ משפטי נחוצים כדי להביא לפינוי השוכר הסרבן מהנכס אף אם העלות כרוכה בתשלום שכ"ט הואיל ויש בכך בכדי לפנות את השוכר מהנכס. סיכומו של דבר, הליך תביעה לפינוי מושכר, הינו הליך מבורך וראוי, ודאי שיש בתיקון זה כדי להיטיב את מצבם של בעלי הנכסים אשר לא פעם מוצאים עצמם ללא פתרון אל מול שוכר אשר עושה דין לעצמו ומפר את הסכם השכירות.

אודות עורך דין דניאל כהן

img

עורך דין דניאל כהן הינו בעל תואר ראשון במשפטים (.LL.B) מהקריה האקדמית אונו ותואר ראשון (.B.A) בחטיבות למנהל עסקים, כלכלה ומד"ה באוניברסיטת בן גוריון...
לקריאה נוספת