בית להשכרה חדש

תביעה לפינוי מושכר

במדינת ישראל כמו יתר מדינות המערב קיים שוק חופשי להשכרת דירות על ידי גורמים פרטיים, מוסדיים וציבוריים – ממשלתיים. בשוק הפרטי מתקיימת תחרות משוכללת המאופיינת בהיצע וביקוש אשר הם קובעים לרוב את מחיר שכר הדירה ולאו דווקא על ידי מאפיינים כלכליים גרידא...

המשך קריאה
הפסד חדש

הוצאה לפועל - חייבים

חובות הם דבר שאיש לא רוצה להיקלע אליו, אך במקרים מסוימים, הדרך לשם מאוד קצרה וברגע שהגעת למדרון, אתה מגלה עד כמה הוא חלקלק. במקום שהחובות ימוזערו הם רק הולכים ותופחים ואתה נותר עם עול שקשה להתמודדות. עורך דין דניאל כהן מטפל...

המשך קריאה
מטבעות ועטים

הוצאה לפועל - זוכים

מערכת ההוצאה לפועל משמשת בידי זוכים מכוח פסק דין או שטר, פלטפורמה למימוש זכותם באמצעות הליך מוסדר לגביית החוב מאת החייב ותכליתם של ההליכים היא אכיפת החיוב והבטחת התשלום לזוכה...

המשך קריאה
בניינים

אחריות פלילית אישית של התאגיד

המחלוקת סביב האחריות הפלילית האישית של התאגיד היא ארוכת ימים. נקודת המוצא של המשפט הישראלי הינה כי תאגיד נושא באחריות פלילית אישית. עקרונית כל עבירה פלילית, אשר האינטרסים המוגנים על-ידיה עשויים להיפגע על-ידי התאגיד, מטילה אחריות פלילית אישית על התאגיד. ביטוי לכך ניתן בפקודה1 ובסעיף 4 לחוק2 ונקבע כי: "מקום שמדובר באדם אף חבר בני אדם במשמע, בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד". על בסיס הוראה זו...

המשך קריאה
ילדים

הכרה בניכוי בהוצאות הטיפול בילדים

על פי גישת הקונפליקט,1 שהיא פרדיגמת על המאגדת אוסף תאוריות בסוציולוגיה,2 המניחה כי הכוח הבסיסי הפועל בחברה הוא מאבק בין קבוצות חברתיות ובין יחידים על השגת חלק גדול מהמשאבים המשותפים. תאוריה זו מדגישה את חשיבותם של אינטרסים ומאבקי כוח של קבוצות שונות כדרך להבין תהליכים חברתיים שלדידם החברה היא זירה של חוסר שוויון המביאה בעקבותיה מאבק לצורך השגת שוויון ולהשגת משאבים כלכליים, חברתיים ואחרים. בענייננו הערכים והנורמות נתפסים....

המשך קריאה
עובדים

מי הוא עובד ומה המרכיבים המכוננים את מבחן ההשתלבות

למבחן ההשתלבות קיים פן חיובי ופן שלילי. הכוונה בחיובי ובשלילי הינה לתשובה אותה אנו מחפשים, על מנת להגיע למסקנה שאדם הוא עובד, יש להשיב על שתי שאלות שהם, האם מבצע העבודה משתלב במפעל - הפן החיובי, אנו מחפשים את התשובה החיובית, האם למבצע העבודה יש עסק משלו - הפן השלילי, אנו מחפשים את התשובה השלילית. פרילנסר הוא אדם שאין לו עסק משלו, אך אינו משתלב במקום העבודה. התופעה היא תופעה חדשה יחסית. היא הייתה קיימת בתחום התקשורת והוכרה בדב"ע מו/3-128 בנימין גדרון נ' מדינת ישראל. באותו מקרה, בית הדין לעבודה הגביל מפורשות את עניין הפרילנסר...

המשך קריאה