עורך דין דניאל כהן ♦ מאמרים

ילדים

מי הוא עובד ומה המרכיבים המכוננים את מבחן ההשתלבות

למבחן ההשתלבות קיים פן חיובי ופן שלילי. הכוונה בחיובי ובשלילי הינה לתשובה אותה אנו מחפשים, על מנת להגיע למסקנה שאדם הוא עובד, יש להשיב על שתי שאלות שהם, האם מבצע העבודה משתלב במפעל - הפן החיובי, אנו מחפשים את התשובה החיובית, האם למבצע העבודה יש עסק משלו - הפן השלילי, אנו מחפשים את התשובה השלילית. פרילנסר הוא אדם שאין לו עסק משלו, אך אינו משתלב במקום העבודה. התופעה היא תופעה חדשה יחסית. היא הייתה קיימת בתחום התקשורת והוכרה בדב"ע מו/3-128 בנימין גדרון נ' מדינת ישראל. באותו מקרה, בית הדין לעבודה הגביל מפורשות את עניין הפרילנסר לתחום התקשורת. בבג"צ 5168/93 מור נ' ביה"ד הארצי לעבודה, שלושים שנה לאחר פס"ד בנימין גדרון, בית הדין לעבודה הסיר את המגבלה לעניין תחום התקשורת וקיבל את הטענה כי פרילנסר יכול להיות גם בתחומי תעסוקה נוספים. ביהמ"ש מחלק את מבחן ההשתלבות לשני מבחני משנה, אשר יש לבדוק את שניהם: הפן החיובי – האם מבצע העבודה משתלב בתוך המפעל ? בוחנים מס' שאלות וביניהן: האם יש מפעל? כלומר, האם יש יחידה אורגנית ניהולית וכלכלית – עסק. הכוונה היא אינה למפעל במובן הפיזי, אלא במובן אופן ההתנהלות. כך למשל, גם עמותות יכולות להיות מפעל. בית לעומת זאת לא ייחשב למפעל ולכן מנקה מטפלת וכו' לא ייחשבו לעובדים שכירים לפי מבחן ההשתלבות, האם קיימת התקשרות בעלת אופי חוזי? בעולם של היום ובכלל ביסוד דיני העבודה, עומד חוזה העבודה, למעשה אין כל התקשרות ללא משא ומתן וכריתת חוזה. החוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול בעל פה, בכתב או בדרך ההתנהגות. בעבר הייתה הלכה אנגלית אשר קבעה כי לא די בחוזה עבודה על מנת להעיד על יחסי עובד-מעביד, אלא יש צורך גם במשא ומתן חוזי. היום מייחסים למשא ומתן פחות חשיבות, וההלכה תשתנה ככל הנראה בעקבות דנג"צ 4601/95 סרוסי – עובד עירייה העומד בחובות מסוימות. במקור סרוסי הגיע לתפקידו על ידי בחירות ולא היה משא ומתן חוזי כלומר, לא נחשב לעובד. סרוסי תבע דמי אבטלה מכוח חוק הביטוח הלאומי וביהמ"ש החליט שעל אף שלא התקיימו יחסי עובד-מעביד, סרוסי ייכנס להגדרת "עובד" לצורך דמי אבטלה. הפן השלילי – השאלה המרכזית אשר נשאלת היא האם לנותן השירות יש עסק משל עצמו? האם הוא משתמש בציוד, משרד וכלים עצמאיים? האם יש לו סיכון כלכלי או סיכוי לרווח? האם הוא מעסיק עובדים על מנת לבצע את העבודה? כמו כן בוחנים כל פעולה שיש בה משום השקעת הון?

לסיכום: במבחן ההשתלבות שהוא המבחן המרכזי והמכריע , נבחן את הפנים באופן הבא: בצד הפן החיובי , נבחן האים , העובד הוא חלק בלתי נפרד מהארגון ומשולב בו , תוך בדיקת שלושת תתי המבחן שהוזכרו לעיל . ( קיום מפעל , פנימיות למערכת , שילוב לא פורמלי) . בצד הפן השלילי נבחן האים , ביצוע העבודה לא נעשה במסגרת עסק עצמאי של מבצע העבודה , ע"י כך שנוכל לשלול את מעמדו של העובד כעצמאי, כמובן שמקום שלושת המבחנים לא יפקד מקומם כפי שהוזכרו לעיל . (העסקת עובדים , בעל לקוחות , סיכוי רווח וסיכון כלכלי) .

אודות עורך דין דניאל כהן

img

עורך דין דניאל כהן הינו בעל תואר ראשון במשפטים (.LL.B) מהקריה האקדמית אונו ותואר ראשון (.B.A) בחטיבות למנהל עסקים, כלכלה ומד"ה באוניברסיטת בן גוריון...
לקריאה נוספת